Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Συνάντηση Ανδρέα Παναγιωτόπουλου με Θάνο Μωραΐτη


Κάτω Αχαΐα, 28 Φεβρουαρίου2012
 
Συνάντηση Ανδρέα Παναγιωτόπουλου με Θάνο Μωραΐτη Υπόσχεση Υφυπουργού Ανάπτυξης για νέο δημαρχείο στην Αχαγιά
Υδροδότηση Λαρίσσου από το Φράγμα Πηνειού

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος συνοδευόμενος από τον Αχαιό Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Κώστα Σπηλιόπουλο επισκέφθηκε στην Αθήνα τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Θάνο Μωραΐτη.
Στη συνάντηση αυτή και κατά τη διάρκεια της συζήτησης που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος έθεσε υπ’ όψιν του Υφυπουργού διεξοδικά και εμπεριστατωμένα, με σαφήνεια και με πληρότητα τα δύο μεγάλα και χρήζοντα επείγουσας αντιμετώπισης ζητήματα που ¨καίνε¨ το δήμο Δυτικής Αχαΐας.
Συγκεκριμένα ο δήμαρχος ενημέρωσε τον Υφυπουργό Ανάπτυξης αφενός μεν για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα του δήμου και των υπηρεσιών του, απόρροια του σκληρού πλήγματος που δέχθηκε η πόλη της Κάτω Αχαΐας, η νυν έδρα του ¨Καλλικρατικού¨ δήμου, από τον καταστροφικό σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 και του γεγονότος ότι τον παραπάνω σεισμό, και με δικαιολογία την ενσκήψασα εν τω μεταξύ κρίση, δεν ακολούθησε κανένα σχέδιο ή πρόγραμμα ανασυγκρότησης όπως εδικαιούτο η πόλη και η περιοχή και όπως είχε συμβεί προηγούμενα σε παρόμοιες περιπτώσεις (Καλαμάτα, Αΐγιο κ.λπ.) και ζήτησε την πλήρη στεγαστική αποκατάσταση του δήμου με την ανέγερση νέου σύγχρονου δημαρχείου.

Αφετέρου δε ο δήμαρχος έκανε γνωστό στον υφυπουργό το τεράστιο πρόβλημα ύδρευσης που αντιμετωπίζει η μεγάλη σε εδαφική έκταση, αλλά και πολυάνθρωπη, δημοτική κοινότητα Λαρίσσου (πρώην δήμος Λαρίσσου). Πρόβλημα που οφείλεται σε μακροχρόνιες κακές πρακτικές διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού (υπεράντληση κ.λπ.) που οδήγησαν σε σχεδόν ανεπίστρεπτη διαδικασία υφαλμύρωσης και που σε συνδυασμό με την προχωρημένη νιτρορρύπανση των καλλιεργούμενων εδαφών είχαν ως αποτέλεσμα ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας να είναι πλέον απελπιστικά ¨φτωχός¨ και να διαθέτει εξαιρετικά κακής ποιότητας νερά που σε καμία περίπτωση δεν είναι πόσιμα και ασφαλή για την υγεία των πολιτών και μοναδική και οριστική λύση σε αυτό το ζωτικής σημασίας και αναγκαιότητας θέμα για τους κατοίκους και την περιοχή να αποτελεί η υδροδότηση από το φράγμα Πηνειού, έργο αξίας προϋπολογισμού - κατ’ αρχικήν εκτίμηση-δεκατριών εκατομμυρίων (13.000.000) Ευρώ .
Ο δήμαρχος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ζήτησε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης την ένταξη και υλοποίηση του έργου είτε μέσα από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ είτε μέσα από το περιφερειακό πρόγραμμα της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδος.
Σχετικά με το πρώτο θέμα της ανέγερσης νέου δημαρχείου ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος τόνισε στον Υφυπουργό ότι έχει ήδη καταρτισθεί προϋπολογισμός αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (4.200.000) Ευρώ και έχει συνταχθεί τεχνικό δελτίο και προμελέτη του έργου που έχουν κατατεθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αρκεί βεβαίως το παραπάνω έργο να ενταχθεί στον προγραμματισμό της.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης μετά την παραπάνω ουσιαστική και ενδελεχή ενημέρωσή του από τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο υποσχέθηκε την πλήρη υποστήριξή του στην προοπτική της επίλυσης και των δυο προαναφερθέντων προβλημάτων.
Ειδικότερα σχετικά με το πρώτο ζήτημα της ανέγερσης νέου δημαρχείου στην Κάτω Αχαΐα δήλωσε ότι όντως είναι υποχρέωση της πολιτείας προς τη δοκιμασθείσα, από τη φυσική καταστροφή, περιοχή και ότι το αίτημα του δήμου είναι δίκαιο και εύλογο και δεσμεύτηκε ότι θα εντάξει το έργο στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων.
Με το θέμα δε της υδροδότησης του πρώην δήμου Λαρίσσου από το φράγμα του Πηνειού δήλωσε ότι θα βοηθήσει ουσιαστικά, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στη χρηματοδότηση του έργου μέσα από την ένταξή του σε κάποιο από τα παραπάνω προαναφερθέντα προγράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: