Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012

Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο Παιδικός σταθμός του δήμου Δυτικής Αχαΐας λειτουργεί από το 1969. Ο παιδικός σταθμός στεγαζόταν σε ενοικιασμένα κτίρια μέχρι τον Οκτώβριο του 2008, οπότε απέκτησε με ενέργειες του τέως δήμου Δύμης δική του στέγη όπου και μέχρι σήμερα λειτουργεί.

Στον παιδικό σταθμό λειτουργούσαν δύο τμήματα με 25 νήπια το καθένα, με προσωπικό μία νηπιαγωγό και μία βοηθό σε κάθε τμήμα σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του. Με την καθιέρωση του νέου Καλλικρατικού δήμου Δυτικής Αχαΐας έπειτα από επιθυμία του δημάρχου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και με αντίστοιχες ενέργειες του προέδρου του Ο.Τ.Α.Δ. Ξενοφώντα Μπαχρά, δημιουργήθηκε και τρίτο τμήμα προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ευρύτερου πλέον δήμου. Έτσι τα νήπια που φιλοξενεί ο παιδικός σταθμός ανέρχονται σήμερα σε 75. Αυτός παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με προσιτό κόστος, ενώ σε μερικές περιπτώσεις όπου κρίνετε απαραίτητο οι οικογένειες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου.

Ο προέδρος του Ο.Τ.Α.Δ. Ξενοφώντας Μπαχράς,δήλωσε πως στόχος  του οργανισμού είναι να συμπεριληφθεί η ανέγερση και κατασκευή δεύτερου παιδικού σταθμού στο δήμο μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο παραπάνω στόχος γίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της δυσχερούς θέσης στην οποία έχουν περιέλθει τα νοικοκυριά στην περιοχή μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: