Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Άμεσα θα ξεκινήσει η λειτουργία του παραρτήματος του ΙΚΑ στην Κάτω ΑχαΐαΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Παράρτημα του ΙΚΑ στην Κάτω Αχαΐα θα ξεκινήσει να λειτουργεί στο άμεσο μέλλον καθώς ο δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα στις προϋποθέσεις που είχε θέσει το Υπουργείο και ανέλαβε το πλήρες κόστος στέγασης και λειτουργίας του Παραρτήματος πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων που θα εργάζονται σε αυτό.


      Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος επισήμανε ότι παρόλο την οικονομική δυσπραγία του δήμου, δεν σκέφτηκε λεπτό να μην αναλάβει το κόστος λειτουργίας του παραρτήματος καθώς «….…..είναι ευθύνη και χρέος της συντεταγμένης Πολιτείας να διευκολύνει τον πολίτη σε κάθε του δραστηριότητα, σε οποιαδήποτε προσπάθεια προσωπικής αλλά και κοινωνικοοικονομικής εξέλιξής του».

      Έτσι, το παράρτημα του ΙΚΑ, που ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα στεγαστεί στο κτίριο όπου λειτουργεί ήδη το ΚΕΠ του Δήμου , στην οδό Φλέμινγκ και Ταυρομενέους, επισκέφθηκαν ο Διευθυντής και ο Υπεύθυνος Διεύθυνσης Τεχνικής Στέγασης  του ΙΚΑ και τους υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και Αναπληρωτής Δημάρχου, Χρήστος Νικολάου, τονίζοντας πως ««… η περιοχή της Δυτικής Αχαΐας είναι μια περιοχή με πολλά προβλήματα αλλά πάραυτα με μεγάλες και ποικίλες αναπτυξιακές δυνατότητες, σε όλους τους τομείς. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η πόλη της Κάτω Αχαΐας αποτελεί ιστορικό, διοικητικό, εκπαιδευτικό, υγειονομικό και οικονομικό κέντρο όλης της περιοχής, οι δραστηριοποιούμενοι και συναλλασσόμενοι της περιοχής θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται άμεσα με δεδομένη και τη μεγάλη απόσταση Κάτω Αχαΐας και Πάτρας…».
      Τέλος, το παράρτημα του ΙΚΑ, θα στελεχωθεί από δύο υπαλλήλους, οι οποίοι και θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους δημότες της Δυτικής Αχαΐας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: