Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Αυτοδιοικητική Κίνηση Δυτικής Αχαΐας- Α.ΚΙ.Δ.ΑΗ Αυτοδιοικητική Κίνηση Δυτικής Αχαΐας- Α.ΚΙ.Δ.Α. στo πλαίσιο του δημόσιου διαλόγου αναφορικά με τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές προσπαθεί να συμβάλει στην δημιουργία ενός κοινού μετώπου ενάντια σε όλες τις αναχρονιστικές δυνάμεις που κρατούν την Δυτική Αχαΐα δεμένες στο άρμα του παρελθόντος.

Με σκοπό την δημιουργία συμμαχιών μέσα στην κοινωνία, όπως αναφέραμε και σε προηγούμενο δελτίο τύπου (03/04/2014), συναντηθήκαμε και με την δημοτική παράταξη «Νέοι Άνθρωποι- Νέοι Ορίζοντες». Η συνάντηση των δύο παρατάξεων δεν κατέληξε σε κάποια συμφωνία καθώς υπήρξαν σημαντικές διαφορές οι οποίες δεν μπόρεσαν να ξεπεραστούν.

Για λόγους οι οποίοι παραμένουν αδιευκρίνιστοι, τόσο σε εμάς όσο και στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας, γίνεται προσπάθεια από την παράταξη «Νέοι Άνθρωποι - Νέοι Ορίζοντες» η συνάντηση αυτή να φανεί ως μη γενόμενη, όπως αυτό αποτυπώνεται σε δελτίο τύπου που εξέδωσαν στις 7/4/2014. Εμείς σαν παράταξη αναρωτιόμαστε ποιον τελικά ωφελεί αυτή η στρατηγική; Έχει ανάγκη η κοινωνία το κρυφτούλι και τις μυστικές ατζέντες; Τέλος, όλοι όσοι ευαγγελίζονται την αλλαγή και το νέο μπορούν και κατ’ ουσία να το υπηρετήσουν ή απλά προσπαθούν να αποκομίσουν προσωπικά οφέλη πετυχαίνοντας το καλύτερο πολιτικό «deal»;

Σαν Αυτοδιοικητική Κίνηση Δυτικής Αχαΐας – Α.ΚΙ.Δ.Α. θα συνεχίσουμε πιστοί στην ιδρυτική μας διακήρυξη, στο καταστατικό μας, στα μέλη μας και πάνω από όλα στους δημότες του Δήμου, διεξάγοντας έναν καθαρό και διάφανο προεκλογικό αγώνα μέχρι την τελική μας νίκη την ημέρα των εκλογών.

Κάτω Αχαΐα 09/04/2014

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Με την υπ’ αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ. 103872/24−10−2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και κατόπιν διατύπωσης θετικής γνώμης της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (18−10−2012), διορίστηκε ο κος ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα, Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος του Υπουργείου Υγείας, σε αντίστοιχη οργανική θέση της κατηγορίας Ε.Θ του Ν. 3528/07, με βαθμό 1ο. H περ. ε της παρ.1 του αρθρ.14 του ν.3852/2010 (“Καλλικράτης”) “Κωλύματα και ασυμβίβαστα” ορίζει: 1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: ε) Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών. Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλλίας κος Παναγιώτης Κατσίβελας ως διορισμένος ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ασκεί καθήκοντα Γενικής Διεύθυνσης στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος. Σύμφωνα με τον ΝΟΜΟ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 “Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις”, Άρθρο 3, παράγραφος 31, ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ενεργεί ως Γενικός Διευθυντής της Δ.Υ.ΠΕ. κατά τις οικείες διατάξεις του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα, ασκεί ιεραρχικό και πειθαρχικό έλεγχο και μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε οποιονδήποτε υπάλληλο των φορέων ευθύνης του, άρα έχει ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ?????? Στον Ν. 3528/2007 ορίζεται ότι ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Υγειονομικής Περιφέρειας ασκεί καθήκοντα ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ και προΐσταται της Κεντρικής Υπηρεσίας. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κος Παναγιώτης Κατσίβελας ασκεί τα ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ καθήκοντά του σε όλη την περιοχή ευθύνης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδος, άρα και στον Δήμο Τριφυλλίας. Άρα είναι εφαρμοστέα η διάταξη της περ. ε της παρ.1 του αρθρ.14 του ν.3852/2010 (“Καλλικράτης”), άρα έχει ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ?????? Η Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 14 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’, ΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΚΛΟΓΕΙΣ – ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ, 3. Κωλύματα Εκλογιμότητας, ορίζει ότι δεν μπορούν να εκλεγούν στα αξιώματα των δημοτικών αρχών:

ix. Υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δημοσίου, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο, με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στους δήμους στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.
Το σχετικό κώλυμα εκλογιμότητας εκτείνεται σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες που περιλαμβάνονται στην εδαφική περιφέρεια την οποία κατά το νόμο εκτείνεται η αρμοδιότητα του υπαλλήλου. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, εφόσον είχαν κατά νόμιμο τρόπο απαλλαγή από τα καθήκοντά τους, με τη τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 86, παρ. 6 του Υπαλληλικού Κώδικα, πριν τις 17 Νοεμβρίου 2012.
Ο προϊστάμενος επιπέδου ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ασκεί τα καθήκοντά του στα όρια όλων των Δήμων της περιοχής ευθύνης του. Άρα σε όλους τους Δήμους της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Τριφυλλίας – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κος Παναγιώτης Κατσίβελας έχει ΚΩΛΥΜΑ ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΠΡΟ ΔΕΚΑΟΚΤΑΜΗΝΟΥ??????