Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Όταν τα νούμερα (δε) βγαίνουν!

Κάτω Αχαΐα
05/08/2015 Παίρνω την πρωτοβουλία να παρουσιάσω μια μικρή ανάλυση των αποτελεσμάτων των περσινών αυτοδιοικητικών εκλογών. Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα και με την απαραίτητη νηϕαλιότητα μπορούμε να αναγνώσουμε και πάλι το εκλογικό αποτέλεσμα ώστε να βγάλουμε ασϕαλέστερα τα συμπεράσματά μας. Αϕορμή ωστόσο αποτέλεσε η ϕημολογία που αναπτύχθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για το εάν και κατά πόσο η Α.ΚΙ.Δ.Α. στήριξε τον έναν ή τον άλλο συνδυασμόστο δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας.

 Αρχικά θέλω να υπενθυμίσω ότι ως Αυτοδιοικητική Κίνηση, προερχόμενη από το λαό της Δυτικής Αχαΐας, είχαμε εξ αρχής ξεκαθαρίσει ότι σημασία δεν έχουν τα πρόσωπα αλλά οι πολιτικές. Οι πολιτικές που είχαν σκοπό να εϕαρμόσουν οι δύο υποψήϕιοι που διεκδικούσαν το Δήμο τη Β’Κυριακή ήταν ταυτόσημες, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται πλέον και εμπράκτως. Όπως χαρακτηριστικά είχαμε αναϕέρει,οι δύο συνδυασμοί αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος αποτυγχάνοντας να εμϕυσήσουν ένα διαϕορετικό όραμα στη δοκιμαζόμενη Δυτική Αχαΐα, αναμασώντας τις ίδιες υποσχέσεις προς τα ίδια πρόσωπα, χρησιμοποιώντας τις ίδιες πελατειακές σχέσεις και κομματικούς μηχανισμούς, τάζοντας και αντιμετωπίζοντας το εκλογικό σώμα σαν μια άβουλη μάζα περιορισμένης ευϕυΐας. Η απουσία οράματος, προγράμματος, διάθεσης και στόχων χαρακτήριζαν τους δυο υποψήϕιους δημάρχους και σήμερα χαρακτηρίζουν τη Δημοτική Αρχή του κ. Νικολάου και τη μείζονα αντιπολίτευση του κ. Γκοτσούλια.

 Θέλω σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω την απόϕαση της Διοικούσας Επιτροπής της Α.ΚΙ.Δ.Α. η οποία εισηγήθηκε πρωτίστως στα μέλη και μετά στους ψηϕοϕόρους της (πάντα με σεβασμό στη διαϕορετικότητα του καθενός και στον χαρακτήρα των δημοτικών εκλογών) να μη στηρίξουν με την ψήϕο τους κανέναν από τους δύο συνδυασμούς.

 Ας περάσουμε όμως στους αριθμούς για να αναλύσουμετο περσινό εκλογικό αποτέλεσμα. Αρχικά, θα παραθέσω τα στοιχεία και τα αποτελέσματα κάνοντας έναν μικρό σχολιασμό και στο τέλος θα καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα. Πηγή ΥΠΕΣ

 Από τον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 1),ο οποίος παρουσιάζει τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών, θέλω να συγκρατήσουμε και να συγκρίνουμε τα ποσοστά των ΑΚΥΡΩΝ και ΛΕΥΚΩΝ ψηϕοδελτίων αλλά και το ποσοστό της ΑΠΟΧΗΣτων δημοτών από τη διαδικασία.Παρατηρούμε λοιπόν ότι την Α’ Κυριακή τα ΑΚΥΡΑ ψηϕοδέλτια μαζί με τα ΛΕΥΚΑ  ήταν 680 ή 3,06% ενώ η ΑΠΟΧΗ ήταν στο 26,67% ή 8.086 ψηϕοϕόροι.

 Συνεχίζοντας, περνάμε στην Β’Κυριακή η οποία ανέδειξε και το σημερινό Δήμαρχο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Θέλω πάλι να παρατηρήσουμε τα ΑΚΥΡΑ και τα ΛΕΥΚΑ ψηϕοδέλτια καθώς και το ποσοστό της ΑΠΟΧΗΣ.Έχουμε λοιπόν, ΛΕΥΚΑ και ΑΚΥΡΑ ψηϕοδέλτια αθροιστικά: 1477 ή 7,33%. Βλέπουμε μία σημαντική αύξηση του ποσοστού των ΛΕΥΚΩΝ και ΑΚΥΡΩΝ ψηϕοδελτίων της τάξης του 4,27%(797 ψηϕοϕόροι σε απόλυτο αριθμό) σε σχέση με τη Α’ Κυριακή. Παρατηρούμε επίσης, μια μεγάλη αύξηση της ΑΠΟΧΗΣ της τάξης του 6,83% (από 8.086 σε 10.157). Αυτό σημαίνει ότι 2.071 περισσότεροι ψηϕοϕόροι επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία τη ΄Β Κυριακή.

 Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι ο κόσμος που στήριξε την Α.ΚΙ.Δ.Α. επέλεξε στην συντριπτική πλειοψηϕία του να μην υποστηρίξει κανέναν από τους δύο συνδυασμούς και υποψηϕίους Δημάρχους στην εκλογική διαδικασία της Β’Κυριακής αποδεχόμενοι έτσι την παρότρυνση τόσο του επικεϕαλής Παναγιώτη Κουνάβη όσο και της Διοικούσας Επιτροπής της παράταξης.

Πίνακας 2: Αποτελέσματα Ά &΄Β Κυριακής, Συνδυασμός Γκοτσούλια Διονυσίου. Πηγή ΥΠΕΣ

 Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 2) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δύο εκλογικών διαδικασιών κατά την Α’ και Β’ Κυριακή του συνδυασμού με επικεϕαλής τον κ. Γκοτσούλια. Ο εν λόγω συνδυασμόςαναδείχτηκε πρώτος σε ψήϕους την Ά Κυριακή με ποσοστό 48,80% (10.518 ψήϕους), ποσοστό όμως που δεν ήταν αρκετό για να αναδειχθεί νέος Δήμαρχος ο κ. Γκοτσούλιας κι έτσι οδηγηθήκαμε σε επαναληπτικές εκλογές της Β’ Κυριακής. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι τη Β’ Κυριακή έχουμε μια αύξηση του ποσοστού κατά 1,06% (από 48,80 σε 49,86), ενώ από την άλλη βλέπουμε ότι σε απόλυτους αριθμούς ο συγκεκριμένος συνδυασμός έχασε συνολικά 1.201 ψήϕους (από 10.518 σε 9.317)σε σύγκριση με την Α’ Κυριακή (με τη μεγαλύτερη απώλεια ψηϕοϕόρων στο δημοτικό διαμέρισμα του Λαρισσού, 595 ψήϕους και στη συνέχεια στην Ωλενία, 445 ψήϕους).

 Γίνεται λοιπόν εύκολα κατανοητό το γεγονός ότι η παράταξη του κ. Γκοτσούλια στην πορεία προς την Β’ Κυριακή έχασε τη συσπείρωσή της και δεν κατάϕερε να κρατήσει συμπαγή την εκλογική της βάση, κάτι που της στοίχισε και τη νίκη.

Πίνακας 3: Αποτελέσματα Α & Β Κυριακής, Συνδυασμός Νικολάου Χρήστου. Πηγή ΥΠΕΣ

 Ο παραπάνω πίνακας (Πίνακας 3) παρουσιάζει τα αποτελέσματα της νικήτριας παράταξης των αυτοδιοικητικών εκλογών, αυτής του κ. Νικολάου. Παρατηρούμε ότι τόσο σε ποσοστό όσο και σε απόλυτους αριθμούς η συγκεκριμένη παράταξη αύξησε τις δυνάμεις της (8,36% ή 365 ψηϕοϕόρους). Παρόλο που η αύξηση των ψηϕοϕόρων της παράταξης του κ. Νικολάου (σε απόλυτους αριθμούς) είναι μικρή σε συνδυασμό με τις εκροές της παράταξης του κ. Γκοτσούλια κατάϕεραν να αναδείξουν τον πρώτο σε νικητή.

Συμπεράσματα.

 Πιστεύω μέσω αυτής της σύντομης ανάλυσης να είναι λίγο πιο ξεκάθαρο  το τοπίο σχετικά με το τι έϕταιξε ή τι δεν έϕτιαξε και το πώς διαμορϕώθηκε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Όπως ανέϕερα και στην αρχή αϕορμή για αυτό το κείμενο είναι οι προσπάθειες κάποιων, είτε από αϕέλεια είτε λόγο συγκεκριμένων συμϕερόντων, να χρεώσουν την ήττα τους στην Α.ΚΙ.Δ.Α. και να δημιουργήσουν κλίμα παραπολιτικώνεντάσεων (ακόμα και ένα χρόνο μετά την εκλογική διαδικασία).

 Είναι ϕανερό ότι ενώ ο κ. Νικολάου δεν κατάϕερε να πείσει εξαιρετικά περισσότερο στο δρόμο προς την Β Κυριακή,ωστόσο κατάϕερε να συγκρατήσει την εκλογική του βάση και να την αυξήσει οριακά. Στον αντίποδα η παράταξη του κ. Γκοτσούλια υπέστη τεράστιες απώλειες (1.201 ψηϕοϕόροι λιγότεροι) κάτι που ήταν αρκετό να απομακρύνει τη νίκη παρά τη μεγάλη διαϕορά του εκλογικό αποτελέσματος της Ά Κυριακής, επιβεβαιώνοντας τη λαϊκή ρήση «τα κάστρα πέϕτουν από μέσα». Μεγάλο μέρος της κοινωνίας της Δυτικής Αχαΐας επέλεξε να απέχει από την εκλογική διαδικασία της ΄Β Κυριακής είτε γιατί δεν υπήρχε επιλογή που να τους εκϕράζει είτε γιατί θεωρήθηκε (εσϕαλμένα τελικώς) ότι ο κ. Γκοτσούλιας είχε αναδειχθεί νικητής από την Ά Κυριακή αναλογιζόμενοι τη μεγάλη διαϕορά από τον δεύτερο (7,02% μονάδες). Σύμϕωνα με την παραπάνω ανάλυση η Α.ΚΙ.Δ.Α. μέσα από τα μέλη, τους ϕίλους και τους ψηϕοϕόρους της ακολούθησε μαζικά την προτροπή της Διοικούσας Επιτροπής και δεν μπήκε σε πολιτικά ψευδοδιλλήματα επιλέγοντας να εκϕραστεί μέσα από το ΑΚΥΡΟ, το ΛΕΥΚΟ και την ΑΠΟΧΗ στην εκλογική διαδικασία της΄Β Κυριακής.

 Η Αυτοδιοικητική Κίνηση Δυτικής Αχαΐας με επικεϕαλής τον Παναγιώτη Κουνάβη, ακηδεμόνευτα και συλλογικά έδωσε την πρώτη της εκλογική μάχη. Για την Α.ΚΙ.Δ.Α. και τον κόσμο της οι εκλογές ποτέ δεν αποτέλεσαν αυτοσκοπό παρά ακόμα μια μορϕή κοινωνικού αγώνα για το γκρέμισμα όλων των πολιτικών που μας έϕεραν σε αυτή την κατάσταση. Στην πρώτη μας προσπάθεια να εξηγήσουμε, να προσεγγίσουμε και να οραματίσουμε την τοπική κοινωνία καταϕέραμε μια μεγάλη νίκη. Αυτή η νίκη δεν είναι άλλη παρά η εκπροσώπηση της παράταξής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποκτώντας λόγο παρέμβασης και ϕωνή ελέγχου- προτάσεων στα πράγματα του τόπου.

 Με το ίδιο πνεύμα θα συνεχίσουμε, χτίζοντας γέϕυρες εμπιστοσύνης με τους δημότες, αναδεικνύοντας τα προβλήματα του τόπου μας και καταθέτοντας προτάσεις και λύσεις. Όπως χαρακτηριστικά αναϕέραμε μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας για εμάς «το ταξίδι τώρα ξεκινάει»!

Υ.Γ. Φυσικά και πιστεύω ότι τα παραπάνω είναι γνωστά. Επειδή όμως πολλές ϕορές η σιωπή μπορεί να ερμηνευτεί ως συνενοχή ή αδυναμία είναι καλό να δίνονται απαντήσεις.

Υ.Γ.2. Κάθε κριτική βασισμένη σε επιχειρήματα είναι δεκτή και ευπρόσδεκτη.

Φιλικά,

Ζαχαράτος Φάνης,

Εκπρόσωπος τύπου Α.ΚΙ.Δ.Α.


Δεν υπάρχουν σχόλια: